Kaikkitietokoneista

suomenkielisten tietokoneartikkeleiden kokoelma

Bash terminaalin kustomointi macOS

Jokainen tietää kuinka laimealta terminaali näyttää oletusarvoisena macOS:ssä. Tämän vuoksi siihen olisi hauska antaa sävyä. Tämän saa tehtyä muutamalla kikalla. Ensinnäkin joudut tarkistamaan ihan alkajaisiksi kai sinä olet käyttämässä Bash-komentotulkkia, sillä Apple yrittää ajaa useita ZSH:n käyttäjiksi. Tämä tarkistus tapahtuu komennolla echo $SHELL. Se tulostaa nykyisen komentotulkin sijainnin. Jos se on /bin/bash, kaikki on hyvin. Mikäli se kuitenkin on jotakin muuta, sen voi vaihtaa nopeasti komennolla chsh -s /bin/bash.

Nyt voimme siirtyä osa 2. Piilotamme Applen kehotukset vaihtaa ZSH:n. Nyt alamme muokkaamaan tiedostoa ~/.profile. Tähän voi käyttää mitä tahansa tekstieditoria. Itse kuitenkin suosin Nanoa (nano ~/.profile). Lisäämme allaolevan rivin:

export BASH_SILENCE_DEPRECATION_WARNING=1

Seuraavaksi lisäämme värit ls-komentoon. Lisäämällä rivin

alias ls='ls -G'

Nyt ls-komento onkin alias komennolle ls -G, joka näyttää värit tulosteessaan.

Viimeiseksi lisäämme hienon ulkoasun terminaalille. Tarkoitan sitä, että vanhan tutun user@kone> -tulostuksen sijaan saisimme jotain muuta. Tämän voi tehdä [täällä] (http://ezprompt.net/).

Lisäämme alhalla tulleeseen tekstikenttään tulleen koodin myös ~/.profile-tiedostoon. Esimerkkiskripti:

export PS1="\[\e[33m\]\u\[\e[m\]\[\e[37m\]@\[\e[m\]\[\e[36m\]\h\[\e[m\][\[\e[32m\]\W\[\e[m\]]\\$ "

Tiedosto ~/.profile ajetaan aina komentotulkin käynnistyessä. Eli terminaalin uudelleenkäynnistyksellä tai komennolla source ~/.profile näet tekemäsi kustomisaatiot.